Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Керівником апарату

                                                                         Галицького районного суду

                                                                         ______________ Коробчук Л. М.

                                                                         Наказ № 01-04.1/3 від 05. 02. 2013 р.

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року       № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Галицького районного суду Івано-Франківської області. 

2.        Відповідальна особа суду, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем. 

3.       Керівник апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації узгоджує з відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області здійснений розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1) та оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, (а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів), передає його відповідальній особі, яка готує інформацію на запит для надання його запитувачу інформації для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

4.   Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

5.   Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

6.  Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Івано-Франківській області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області повідомляє керівника апарату суду про дату надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Івано-Франківській області.

7.   Керівник апарату суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт відповідальну особу, що готує запитувану інформацію для надання запитувачу копій документів.

8. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

9.  Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.               

 Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку    (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області повідомляє листом керівника апарату суду на запит останнього.

 

      Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А 4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А 3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування, тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

                                                                                                                                                               Додаток 2

Надавач послуг:                  ТУ ДСА в Івано-Франківській області       

Реєстраційний рахунок:     № 35222016000355

МФО банку:                          836014

Код ЄДРПОУ:                        26289647

Платник:                ______________________________________________________

                        __________________________________________________

                                                    РАХУНОК №_______

                           від _____           __________________   20 _____ року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А 4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А 3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

                          (підпис)                                                                                (підпис)