Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Аналіз розгляду звернень (пропозицій, заяв, скарг) громадян, що надійшли до Галицького районного суду протягом 2017 року

31 січня 2018, 15:18

Згідно Закону України «Про звернення громадян», громадяни мають право

звернутися у письмовій і усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина і особистий підпис.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою (колективом) громадян.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз'ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає. Доводимо до відома, що листи, які надходять до міністерства в електронній формі, не є офіційним зверненням, не підпадають під дію Закону України "Про звернення громадян" і можуть лише бути взяті до відома посадовими особами міністерства

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Для вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян Законом України «Про звернення громадян» встановлені такі терміни: - не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;

- в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;

- у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом України «Про звернення громадян».

Так, до Галицького районного суду Івано-Франківської області протягом 2017 року надійшло 16 письмових звернень громадян, які оформлені у відповідні справи, та стосовно яких заведено реєстраційно-контрольні картки. З них: за перший квартал 2017 року надійшло 12 заяви: за другий квартал 2017 року - 0 заяв; за третій квартал 2017 року - 1 заява; за четвертий квартал 2017 року - 3 звернення в письмовій формі.

Окрім того, на особистий прийом до голови Галицького районного суду звернулося семеро громадяни. Як свідчить аналіз, особисті звернення громадян до голови суду вирішувались негайно, та не потребували письмово оформлення. Звернення в цілому стосувались особистих питань.

На прийом до керівника апарату суду та його заступника у 2017 році звернулося семеро громадян.

Організація особистого прийому громадян перебуває на належному рівні. Головою суду здійснюється особистий прийом громадян, про що робляться записи у відповідний журнал, де зазначаються дата проведення прийому, прізвище заявників, питання, з якими вони звертаються, результати розгляду.

Слід зазначити, що всі звернення, що надходять до суду в день їх надходження реєструються в КС «Д-3», опрацьовуються та контролюються.

Відповідь за зверненнями громадян надавалася в десятиденний строк. Таким чином, порушень строків вирішення звернень громадян не було.

 

 

Прес-служба суду.